VIEVIE

 • ENG

  ENG

 • VIE

  VIE

Survey

Câu hỏi thường gặp

 • Khách hàng có thể giao dịch trực tuyến qua hệ thống nào?

  Tại TVSI, Quý khách có thể giao dịch trực tuyến thông qua: webtrading iTrade Home, ứng dụng giao dịch trực tuyến qua điện thoại TVSI Mobile, ứng dụng giao dịch trực tuyến qua máy tính iTrade Pro.

 • Có thể đặt lệnh ngoài giờ cho ngày giao dịch kế tiếp từ lúc nào?

  Hệ thống TVSI Mobile cho phép đặt lệnh ngoài giờ cho ngày giao dịch kế tiếp từ 15h30 của ngày giao dịch.

 • Có thể nhờ người khác mang Sổ sở hữu cổ phần đến TVSI để thực hiện thủ tục lưu ký không?

  Hoàn toàn được. Quý Khách hàng có thể nhờ người được ủy quyền hợp pháp mang Sổ chứng nhận cổ phần đến Phòng Giao dịch Chi nhánh TVSI để thực hiện thủ tục lưu ký.

 • Hướng dẫn lưu ký chứng khoán tại TVSI?

  Để thực hiện lưu ký chứng khoán, Quý khách vui lòng lựa chọn 1 trong các cách sau:

  Cách 1: Đến trực tiếp Mạng lưới chi nhánh giao dịch của TVSI trên toàn quốc:

  Quý khách lưu ý mang theo các hồ sơ sau: 

  • CMND/CCCD (bản gốc, còn hiệu lực) 
  • Sổ cổ đông hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) để thực hiện lưu ký.

  Cách 2: Thực hiện lưu ký qua Nhân viên quản lý tài khoản

  Sau khi hoàn tất thủ tục, thời gian lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) khoảng từ 5-7 ngày làm việc.

   

Xem thêm
Quotes

Tại TVSI, Quý khách có thể giao dịch trực tuyến thông qua: webtrading iTrade Home, ứng dụng giao dịch trực tuyến qua điện thoại TVSI Mobile, ứng dụng giao dịch trực tuyến qua máy tính iTrade Pro.

Hệ thống TVSI Mobile cho phép đặt lệnh ngoài giờ cho ngày giao dịch kế tiếp từ 15h30 của ngày giao dịch.

Hoàn toàn được. Quý Khách hàng có thể nhờ người được ủy quyền hợp pháp mang Sổ chứng nhận cổ phần đến Phòng Giao dịch Chi nhánh TVSI để thực hiện thủ tục lưu ký.

Để thực hiện lưu ký chứng khoán, Quý khách vui lòng lựa chọn 1 trong các cách sau:

Cách 1: Đến trực tiếp Mạng lưới chi nhánh giao dịch của TVSI trên toàn quốc:

Quý khách lưu ý mang theo các hồ sơ sau: 

 • CMND/CCCD (bản gốc, còn hiệu lực) 
 • Sổ cổ đông hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) để thực hiện lưu ký.

Cách 2: Thực hiện lưu ký qua Nhân viên quản lý tài khoản

Sau khi hoàn tất thủ tục, thời gian lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) khoảng từ 5-7 ngày làm việc.

 

iFin

Với hệ thống dữ liệu, tin tức và báo cáo phân tích cập nhật chính xác đến từng giây. Tân Việt tự tin mang lại cho các nhà đầu tư của mình một nền tảng phân tích vững chắc.
01
Thông tin định lượng nhanh
Số liệu cập nhiệt từng giây theo thị trường

Xem thêm

02
Thông tin định tính chính xác
Tin tức nóng hổi từ vĩ mô đến vi mô

Xem thêm

03
Khuyến nghị chất lượng cao
Nhận định và khuyến nghị theo chuyên gia và hệ thống IRA

Xem thêm