VIEVIE

 • ENG

  ENG

 • VIE

  VIE


Chart

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN ĐIỀU HÀNH

ÔNG NGUYỄN TIẾN THÀNH

CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC

TVSI
 • Thạc sỹ Quản lý Phát triển –Asian Institute of Management – Philipines
 • Cử nhân Tài chính Ngân hàng – ĐH KTQD
 • 2019: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2016: Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt
 • 2014: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2009: Phó Tổng Giám đốc Kiêm Giám đốc Chi nhánh HCM Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2008: Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2007: Giám đốc DVCK Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 1994: Trưởng Phòng Kế toán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

ÔNG NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
THÀNH VIÊN HĐQT

TVSI
 • Thạc sỹ QTKD – ĐH KTQD Hà Nội.
 • Kỹ sư Tin học – ĐH Tổng hợp Sofia, Bulgari
 • 2006: Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt
 • 1997: Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Ngân hàng Ngoại Thương.
 • 1993: Chuyên viên Nghiên cứu phát triển và Phân tích hệ thống

ÔNG LÊ THANH TÙNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
THÀNH VIÊN HĐQT

TVSI
 • Thạc sỹ QTKD- Chương Trình Cao học Việt – Bỉ
 • Cử nhân Tài chính Ngân hàng – HV Ngân hàng
 • 2016: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
 • 2008: Giám đốc tài chính - Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
 • 2007: Phó phòng Tài chính kế toán - Ngân hàng Vietcombank
 • 2005: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Ngân hàng Vietcombank – CN. Vĩnh Phúc.
 • 2001: Kiểm soát viên P. Thanh toán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

ÔNG TRẦN VIỆT ĐỨC

THÀNH VIÊN HĐQT
.

TVSI
 • Chuyên gia quản trị – Đại học Harvard – Hoa kỳ
 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Texas, Arlington – Hoa Kỳ
 • Cử nhân Luật kinh doanh – Đại học Xã hội và Nhân văn
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 2004: Giám đốc Quỹ đầu tư IDG Ventures Vietnam
 • 2001: Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam
 • 1998: Trợ giảng Đại học Texas, Arlington – Hoa Kỳ
 • 1996: Kiểm toán viên Công ty Deloitte & Touch – Hoa Kỳ
 • 1992: Phó phòng Công ty Kiểm toán Việt Nam

BÀ BÙI THỊ THANH HIỀN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG
THÀNH VIÊN HĐQT

TVSI
 • Cử nhân Kế toán Kiểm toán – Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Cử nhân Luật kinh tế - Đại học Luật Hà Nội
 • 05/2019: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2018: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 05/2017: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 01/2017: Trưởng phòng Kế toán Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2013: Phó Phòng Kế toán Công ty CP Chứng khoán Tân Việt

ÔNG TẠ MINH PHƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
.

TVSI
 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Chương trình Cao học Pháp – Việt (CFVG) – Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Kỹ sư tin học – Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 01/2019: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 01/2017: Giám đốc Vận hành Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2010: Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2008: Phó phòng Công nghệ thông tin Công ty CP Chứng khoán Tân Việt

BÀ TRẦN THỊ CẨM HẠNH

GIÁM ĐỐC MÔI GIỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
.

TVSI
 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Viện Quản trị kinh doanh FSB, đại học FPT
 • Cử nhân ngoại giao – Học Viện Ngoại Giao
 • Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin – Đại học công nghệ Hồ Chí Minh
 • 2021: Giám đốc Môi giới khách hàng cá nhân Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2018: Giám đốc Môi giới Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2016: Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2012: Trưởng phòng Môi giới và phát triển sản phẩm Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2010: Phó phòng Môi giới và phát triển sản phẩm Công ty CP Chứng khoán Tân Việt

ÔNG NGUYỄN TRUNG DU

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ ĐẦU TƯ & QUẢN LÝ TÀI SẢN
.

TVSI
 • Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học Ngoại Thương Hà Nội
 • 2021: Giám đốc Dịch vụ đầu tư & Quản lý tài sản Công ty CP chứng khoán Tân Việt
 • 2019: Giám đốc Dịch vụ đầu tư Công ty CP chứng khoán VNDirect
 • 2018: Giám đốc Dịch vụ chứng khoán Công ty CP chứng khoán VNDirect
 • 2017: Giám đốc Môi giới vùng Công ty CP chứng khoán HSC
 • 2013: Giám đốc Môi giới tư vấn Công ty CP chứng khoán VNDirect
 • 2012: Giám đốc kinh doanh mảng Môi giới Công ty CP chứng khoán VNDirect
 • 2010: Trưởng phòng Môi giới Công ty CP chứng khoán VNDirect
 • 2009: Trưởng phòng Nghiệp vụ Công ty CP chứng khoán VNDirect

BÀ PHẠM THỊ LAN NGỌC

GIÁM ĐỐC KINH DOANH TRÁI PHIẾU
.

TVSI
 • Cử nhân Tài chính ngân hàng – Học viện Tài chính
 • 2021: Giám đốc Kinh doanh trái phiếu Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2019: Trưởng phòng Kinh doanh trái phiếu Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2017: Trưởng phòng Kinh doanh nguồn vốn Công ty CP Tập đoàn Quản lý quỹ Trí Việt
 • 2014: Phó phòng Nguồn vốn Công ty cổ phần Chứng khoán SHS
 • 2009: Tổ trưởng Tổ phê duyệt tín dụng thẻ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

BÀ NGUYỄN BÍCH VÂN

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
.

TVSI
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia HN
 • Cử nhân Ngoại ngữ (Tiếng Anh) - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
 • 2021: Giám đốc Nhân sự Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2018: Trưởng phòng Nhân sự Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2012: Giám đốc điều hành Công ty CP Chứng khoán Trí Việt
 • 2010: Phó Ban Chính sách và quản lý nhân sự Tập đoàn VinGroup
 • 2002: Trưởng phòng Nhân sự Tập đoàn Tài chính IGS (Mỹ) – VPĐD Việt Nam

BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ
.

TVSI
 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Ngoại thương
 • Cử nhân Kế toán Kiểm toán - Đại học Kinh tế TP HCM
 • 2021: Giám đốc Khối Vận hành Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2019: Giám đốc Khối Dịch vụ tài chính Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2015: Trưởng phòng Dịch vụ tài chính Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2011: Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2009: Phó phòng Dịch vụ chứng khoán Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2008: Trưởng phòng giao dịch Láng Hạ Công ty CP Chứng khoán Tân Việt

ÔNG LÊ ĐẮC AN

GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ RỦI RO
.

TVSI
 • Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Ngoại thương
 • 2021: Giám đốc Quản trị rủi ro Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
  Thành viên HĐQT Công ty quản lý quỹ Tân Việt
 • 2015: Trưởng phòng Quản trị rủi ro Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2010: Trưởng phòng Đầu tư Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
 • 2006: Phó trưởng phòng Đầu tư Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Chart

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TVSI