VIEVIE

  • ENG

    ENG

  • VIE

    VIE

ACG: Công bố thông tin về quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Gỗ An Cường

14/09/2022 02:22:35

Kính gửi quý nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt công bố thông tin liên quan đến quyết định niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (mã CK: ACG).

Thông tin về doanh nghiệp niêm yết:

1.    Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (AN CUONG WOOD – WORKING JSC)

2.    Trụ sở chính: Thửa đất 681, tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, KP Phước Hải, Phường Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3.    Vốn điều lệ: 1,358,461,220,000 đồng

4.    Loại chứng khoán niêm yết: Cổ phiếu phổ thông

5.    Mã chứng khoán: ACG

6.    Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng

7.    Số lượng cổ phiếu niêm yết: 135,846,122 cổ phiếu

8.    Giá trị cổ phiếu niêm yết: 1,358,461,220,000 đồng

Chi tiết quý nhà đầu tư vui lòng tham khảo file đính kèm.

Trân trọng./.