VIEVIE

  • ENG

    ENG

  • VIE

    VIE

Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

20/09/2022 01:38:50

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày: 20/09/2022, TVSI đưa danh sách mã chứng khoán ra khỏi danh sách làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

VMC

Công ty CP VIMECO  (HNX)

Tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC bán niên đã soát xét quá  quá 5 ngày só với thời gian quy định

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.