VIEVIE

  • ENG

    ENG

  • VIE

    VIE

THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THÔNG TIN CỦA CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂN CẢNG THÔNG BÁO CÔNG KHAI TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

22/09/2022 08:24:41

1.      Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hóa

-          Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Tân Cảng

-          Địa chỉ: 1295B, Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

-          Tel: 028.2253.7386                                  Fax: 028.2253.7386

-          Email: xaydungcongtrinhtancang@gmail.com

2.      Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa công trình thủy. Nạo vét cảng sông, cảng biển), Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Chi tiết: cho thuê máy móc cẩu bờ);…

3.      Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng), tương đương: 9.000.000 cổ phần.

4.      Giá khởi điểm: 15.322 đồng/01 cổ phần (Mười lăm nghìn ba trăm hai mươi hai đồng/ một cổ phần)

5.      Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

-          Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

-          Địa chỉ: Số 16, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

6.      Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình Tân Cảng do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7.      Thời gian và địa điểm phát đơn:

-          Thời gian: Từ ngày 23/09/2022 đến 16h00 ngày 13/10/2022 

-          Địa điểm: tại các đại lý Đấu giá.

8.      Thời gian, địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc

Thời gian: Từ ngày 23/09/2022 đến 16h00 ngày 13/10/2022

-          Địa điểm: tại các đại lý Đấu giá.

9.      Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

-          Thời gian: 09h00 ngày 21/10/2022

-          Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh - Số 16, Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

 

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem Bản Công bố thông tin và hồ sơ đấu giá tại đây, Quy chế đấu giá tại website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (hsx.vn), website của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (https://saigonnewport.com.vn) và các đại lý Đấu giá).

(For the English publicization, please see the attached file).