VIEVIE

  • ENG

    ENG

  • VIE

    VIE

Lũy kế 9 tháng 2022, TVSI đạt 350,45 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu

20/10/2022 08:04:04

TVSI vừa ra báo cáo tài chính Quý III/2022, theo đó TVSI đạt mức tổng doanh thu hoạt động 633,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 75,3 tỷ đồng.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 274,78 tỷ đồng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu 107,42 tỷ đồng, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 91,4 tỷ đồng, doanh thu lưu ký chứng khoán đạt 131,15 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ).

Tổng chi phí Quý III/2022 cũng tăng nhẹ 4,5% lên mức 564 tỷ đồng. Kết quả, TVSI đạt lợi nhuận trước thuế 75,3 tỷ đồng. 

Lũy kế đến Quý III/2022, doanh thu hoạt động của TVSI ở mức 2.345 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ, đạt 95% kế hoạch năm 2022), lợi nhuận trước thuế đạt 350,45 tỷ đồng.

Mới đây, TVSI đã triển khai Gói TV SAVE – Phí giao dịch chỉ 0.08% đang được Nhà đầu tư quan tâm. TVSI cũng ra mắt các ứng dụng (mở tài khoản qua eKYC, nộp tiền vào tài khoản chứng khoán qua tài khoản định danh…), nâng cấp app giao dịch… nhằm mang lại cho Khách hàng ngày càng nhiều lựa chọn phù hợp với khẩu vị đầu tư.

 

TVSI