VIEVIE

  • ENG

    ENG

  • VIE

    VIE

TVSI thông báo nâng cấp hệ thống

16/01/2023 03:36:27

Chứng khoán Tân Việt trân trọng thông báo tới Quý khách hàng, theo kế hoạch phát triển hạ tầng CNTT, liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống, như sau:

-   Thời gian: từ 20:00 ngày 19/01/2023 đến 20:00 ngày 21/01/2023

-   Trong thời gian nâng cấp, TVSI sẽ tạm dừng các dịch vụ giao dịch và tra cứu thông tin trên: hệ thống giao dịch (TVSI iTrade, TVSI Mobile), website (tvsi.com.vn), finance portal (finance.tvsi.com.vn), hỗ trợ (support.tvsi.com.vn)

-    Sau thời gian này, hệ thống sẽ hoạt động trở lại bình thường. 

TVSI chân thành xin lỗi Quý khách về những bất tiện có thể xảy ra trong quá trình nâng cấp hệ thống.

C
ảm ơn Quý khách hàng thông cảm và luôn tin tưởng đồng hành với chúng tôi. 

TVSI