VIEVIE

  • ENG

    ENG

  • VIE

    VIE

Thông báo BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM SỞ HỮU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX

09/03/2023 02:47:45

Phương án chào bán

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng

 3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 120.000.000 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu) cổ phiếu.

 4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%

 5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 40%

 6. Giá khởi điểm đấu giá: 21.300 (Hai mươi mốt nghìn ba trăm) đồng/cổ phiếu.

   7. Phương thức phân phối: Thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu

 9. Số lượng cổ phiếu mua tối đa với nhà đầu tư trong nước: theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex được thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 10. Số lượng cổ phiếu tối đa đối với nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex được thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

 11. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/03/2023 đến 16h00 ngày 30/03/2023 tại các Đại lý đấu giá.

       12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: tại Công ty CP Chứng khoán Tân Việt.

TP. HỒ CHÍ MINH: Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM

TP. HÀ NỘI: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN

      13. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 05/04/2023 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư   làm thủ tục đăng ký

     14. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 Thứ sáu ngày 07/04/2023 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.  

     15. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  

    16. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán cổ phần: Từ ngày 08/04/2023 đến ngày 17/04/2023 tại các Đại lý đấu giá.

    17. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: Từ ngày 13/04/2023 đến 14/04/2023 tại các Đại lý đấu giá.