VIEVIE

  • ENG

    ENG

  • VIE

    VIE

  • Xác thực khách hàng
  • Kiểm tra thông tin
  • Bổ sung thông tin và Đăng ký dịch vụ
  • Kích hoạt tài khoản

Quý khách vui lòng nhập thông tin liên hệ

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

!LƯU Ý:

• Các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc;

• Quý khách vui lòng chuẩn bị sẵn Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc ảnh chụp rõ 2 mặt 02 loại giấy tờ trên.

Chụp/ Tải ảnh mặt trước và mặt sau giấy tờ của Quý khách

!LƯU Ý:

• Chứng minh thư/Căn cước công dân còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;

• Vui lòng sử dụng giấy tờ thật. Hãy đảm bảo ảnh chụp không bị mờ hoặc bóng, thông tin hiển thị rõ ràng, dễ đọc trong điều kiện đầy đủ ánh sáng. Không sử dụng ảnh chụp phóng to thu nhỏ.

Tải ảnh lên Tải lại CHỤP / TẢI ẢNH
Mặt trước
Tải ảnh lên Tải lại CHỤP / TẢI ẢNH
Mặt sau

Xác thực gương mặt

Để xác thực thông tin khách hàng qua hình ảnh, Quý khách vui lòng chụp ảnh khuôn mặt:

! LƯU Ý:

• Thiết bị có Camera và gương mặt của Quý khách cần phải xuất hiện trong ảnh

Chụp ảnh

Kiểm tra thông tin xác thực

• Quý khách vui lòng kiểm tra các thông tin dưới đây. Nếu thông tin bị sai/ thiếu, có thể sửa lại.

Số chứng minh thư * 
Họ và tên *

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Giới tính* 
Ngày sinh *

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Ngày cấp *

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Nơi cấp * 

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Nơi ĐKHKTT *

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Địa chỉ liên hệ* 

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Ảnh CMT/CCCD:

Mặt trước
Mặt sau
Ảnh khuôn mặt

Để TVSI hiểu Bạn ?

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

?
?
?
Đăng ký dịch vụ
Số điện thoại *

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Email *

Vui lòng điền thông tin bắt buộc nàyThông tin liên quan đến Hoa Kỳ
Thông tin ngân hàng

Ngân hàng 1*

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này


Ngân hàng 2

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này

Vui lòng điền thông tin bắt buộc này